Reglement Plus Wolters Bibbercup 2020/2021

Deelname staat open voor seniorleden van T.V. “De Leechkamp”, plus een aantal door de trainer geselecteerde jeugdleden, die voor 1 oktober van het lopende jaar de leeftijd van 15 jaar hebben bereikt.

Er wordt gespeeld om twee gewonnen sets. Indien door beide teams gewenst, mag een eventuele derde set worden vervangen door een super-tiebreak. Bij de stand 6-6, is het tiebreak-systeem van toepassing. Voor iedere gewonnen set wordt één wedstrijdpunt toegekend. Bij evenveel punten in de eindstand, wordt er gekeken naar het gamesaldo. Is de stand dan nog gelijk, dan geldt het onderlinge resultaat.

De eerstgenoemde speler van een dubbel is aanvoerder. Wedstrijden worden onderling gepland.

Voor het reserveren van een baan voor een Bibbercup wedstrijd dient de hiervoor KNLTB Clubapp gebruikt te worden. Let op: de bibbercupbanen zijn baan 1 tot en met 3.

Na elke wedstrijd moet de stand worden ingevuld via de Leechkamp internetsite. Dat kan gelijk na je wedstrijd op de website.

Wanneer een team voor langere tijd uitgeschakeld is, door een blessure of ziekte, dient men de wedstrijdleiding hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar bibbercup@deleechkamp.nl. Ruilen van partner is alleen toegestaan na overleg met de wedstrijdleider. De uitslagen van de gespeelde wedstrijden blijven staan en worden niet overgespeeld tenzij de wedstrijdleiding anders beslist.

Alleen bij blessures kan een team zich terugtrekken uit de competitie. In geval van blessures worden de tot dan toe gespeelde wedstrijden als niet gespeeld beschouwd tenzij de wedstrijdleiding anders beslist.

Indien een team aan het einde van de competitie niet alle wedstrijden heeft gespeeld, worden voor de resterende wedstrijden geen punten toegekend.

In principe promoveren de winnaars van een categorie naar een hogere poule.

Alle deelnemers (met uitzondering van de winter- en bibbercupleden) zullen worden ingeroosterd voor kantinedienst gedurende het Plus Wolters bibbercupseizoen. Eenieder die kantinedienst draait, dient in het bezit te zijn van een IVA-certificaat. Diensten die uitvallen door weersomstandigheden, kunnen later opnieuw ingepland worden.

Inschrijfgeld bedraagt € 5,00 per categorie per persoon. Deelnemers hebben een lidmaatschap bij de Leechkamp of een KNLTB nummer en bij opgave ingestemd met automatische incasso. De competitie start op maandag 12 oktober 2020.

De laatste speeldag is donderdag 1 april 2021.