Lidmaatschap

Duur
Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Ledenpasje
Voor nieuwe leden wordt een bedrag van € 3,00 in rekening gebracht voor het ledenpasje.

Opzegging
Opzeggingen voor het komende jaar, kunnen alleen schriftelijk of per e‐mail vóór 31 december bij de ledenadministratie worden ingediend. Alleen bij opzegging per e‐mail ontvangt u een bevestiging van de afmelding.

Mini’s
Mini’s betalen geen contributie.

Peildatum
Peildatum voor leeftijden is 1 januari.

Introductiepasje
Introductiepasje €5,00 p.p.p.d. (maximaal 5x) kunnen door een lid van de vereniging afgehaald worden bij de ledenadministratie of bij een bestuurslid.

Automatische incasso
De termijnen voor automatische incasso zijn 4x per jaar: 1 april, 1 mei, 1 juni, en 1 september. Indien automatische incasso nog niet het geval is, maar wel gewenst is, kan dit kenbaar worden gemaakt bij de penningmeester.

Bank
Rabobank: NL64RABO0107197774 ING: NL14INGB0003523002 beide t.n.v. TV de Leechkamp, Tuorrebout 18, 9251TE Burgum.