Maak kennis met tennis!

Als bestuur blijven we ons inzetten om het ledenaantal te vergroten. Een substantiele ledenstijging is noodzakelijk om het vervangen van de banen 4 tot en met 6 financieel haalbaar te maken. Het ledenaantal vergroten betekent in de eerste plaats dat we bestaande leden weten te behouden. Hier ligt onze prioriteit en we hebben dan ook besloten om dit jaar de geplande inflatieverhoging van de contributie te schrappen. Daarnaast is de bijdrage van de Plus Woltersbibbercup niet geincasseerd, omdat deze competitie niet is uitgespeeld en er geen slotfeest heeft plaatsgevonden. Voor ledenstijging is aanwas van nieuwe leden noodzakelijk. In maart hebben we een scherpe MaakKennisMetTennis (MKMT) actie gelanceerd. Door de uitbraak van corona kon deze actie helaas niet doorgaan.  Nu vrij tennissen weer is toegestaan, zullen we een nieuwe actie opstarten. Bij deze actie is het MKMT-tarief verhoogd van 50 naar 75 euro (jeugd 40 euro). Dit is inclusief 5 tennislessen verzorgd door Tennisschool van de Ridder en lidmaatschap tot het einde van het jaar. Ken je iemand die het leuk lijkt om kennis te maken met deze mooie sport? Dan is dit het moment en meld hem of haar aan via Devlon van de Ridder tennisschoolvanderidder@hotmail.com

Jelmer Hiemstra

Custom title: admin