Iedereen binnenkort de baan weer op!

Het kabinet heeft vorige week woensdag aangekondigd dat iedereen, onder voorwaarden, vanaf 11 mei weer met elkaar buiten mag sporten! Dat is natuurlijk fantastisch nieuws!

Let op: officieel is tennissen voor volwassenen pas weer mogelijk zodra dit volgens de regels die op dit moment nog gelden (de binnen de Veiligheidsregio Fryslân geldende noodverordening) weer mag. Op dit moment is dat nog niet zo en het is nog niet duidelijk of dat 11 mei wel zo is. Een aanpassing van die regels zal naar verwachting wel snel gereed zijn. Het open stellen van het tennispark moet vervolgens in nauw overleg met de gemeente gebeuren. De jeugdlessen zijn vorige week weer gestart. Momenteel kijken wij in samenspraak met de Tennisschool nog naar de randvoorwaarden voor het opstarten van de lessen voor volwassenen. Voor meer informatie verwijzen wij onze leden naar het stappenplan van de KNLTB.

Voor ons als vereniging betekent het weer open stellen van het park op hoofdlijnen het volgende:

  • Het tennispark gaat weer volledig open, met uitzondering van de kantine;
  • Iedereen mag vrij tennissen, mits men vooraf via de clubapp een baan heeft gereserveerd;
  • Personen vanaf 12 jaar houden anderhalve meter afstand tot elkaar;
  • Toiletgebruik op het park is toegestaan, kleedruimte is niet toegankelijk+
  • Dubbelspel is (behoudens tijdens tennislessen) niet toegestaan, het tossen vindt vooralsnog geen doorgang;
  • Er is geen publiek aanwezig en men gaat na het tennissen direct weer naar huis;
  • Iedereen neemt het door de NOC-NSF en de sportbonden opgestelde protocol en de aanvullende richtlijnen van de KNLTB in acht.

Al met al lijkt het er op dat we binnenkort de concrete datum kunnen aankondigen waarop het park, onder voorwaarden, weer volledig open zal zijn. We hebben er als vereniging alle vertrouwen in dat we dit goed kunnen organiseren en de veiligheid kunnen waarborgen, zodat de gezondheid voorop blijft staan.

Jelmer Hiemstra

Custom title: admin