Jeugd mag binnenkort de baan weer op!

Het kabinet heeft vorige week dinsdag aangekondigd dat jeugd t/m 18 jaar, onder voorwaarden, vanaf 29 april weer met elkaar buiten mag sporten! Voor ons als vereniging betekent dit dat het tennispark binnenkort weer geopend zal zijn, maar vooralsnog alleen voor jeugdlessen die Tennisschool Van de Ridder verzorgt. Officieel is dit echter pas mogelijk zodra dit volgens de regels die op dit moment nog gelden (de binnen de Veiligheidsregio Fryslân geldende noodverordening) weer mag. Op dit moment is dat nog niet zo. Een aanpassing van die regels zal naar verwachting wel snel gereed zijn. Het gedeeltelijk weer open stellen van het tennispark moet vervolgens in nauw overleg met de gemeente gebeuren. Wij nemen daarbij het door de NOC-NSF en de sportbonden opgestelde protocol en de aanvullende richtlijnen van de KNLTB in acht. Momenteel kijken wij in samenspraak met de Tennisschool nog naar de randvoorwaarden voor het opstarten van de jeugdlessen. Voor meer informatie verwijzen wij onze leden naar het stappenplan van de KNLTB.

Al met al lijkt het er op dat we binnenkort in overleg met de Tennisschool de concrete datum kunnen aankondigen waarop de jeugdlessen, onder voorwaarden, weer beginnen. We hebben er als vereniging alle vertrouwen in dat we dit goed kunnen organiseren en de veiligheid kunnen waarborgen, zodat de gezondheid voorop blijft staan.

Het bestuur

Jelmer Hiemstra

Custom title: admin