Tennispark tot nader order gesloten

Naar aanleiding van de vandaag door de regering afgekondigde extra maatregelen in verband met het Corona-virus, heeft het bestuur besloten het tennispark met onmiddellijke ingang te sluiten, in elk geval t/m 31 maart.

Alle geplande activiteiten komen daarmee dus te vervallen.

Daarnaast wordt ook het voorjaarsfeest op 3 april geannuleerd.

Hiermee volgen we het advies van de KNLTB.

Nadere communicatie over eventuele herplanning van activiteiten volgt later de komende weken.

Het bestuur

Jelmer Hiemstra

Custom title: admin