Bericht van de kantinecommissie

Gebruik van de kassa

Er bestaat enige verwarring over het betalen van een gedeelte van de rekening via het nieuwe kassasysteem in de kantine. Het gaat over de begrippen “deelbetaling” en “voorschot”.

Als een gedeelte van de bon betaald wordt en de rest van de bon wordt nog niet afgerekend dan moet dat via de button “voorschot” gebeuren. En niet via de button “deelbetaling”. Je tikt de button “voorschot” aan en je rekent het bedrag af wat degene moet afrekenen. Het restbedrag blijft staan en op de bon die nog in het systeem achterblijft, staat onderaan wat er is betaald aan voorschot.

Zoals u weet kan er ook worden gepind in de kantine. Wij willen onze leden oproepen om zoveel mogelijk met de pin te betalen, dit om te voorkomen dat er onnodig veel contant geld omgaat.

Sleutelbeheer

Dan is er nog wat verwarring over waar de sleutel van de kantine opgehaald moet worden!!

Hoe dit precies gaat staat ook boven het kantinerooster. Voor iedereen die in de toekomst kantinedienst draait, vind je in de Leechkamp-nieuwsbrief van juni nog even wat je precies moet doen. Indien er vragen zijn kun je altijd contact opnemen met het dienstdoende commissielid.

Eigen verbruik

Over het eigen verbruik van de bardienst en bestuur en commissies het volgende:

Als de bardienst medewerkers, het bestuur en de commissieleden consumpties nemen die niet hoeven te worden afgerekend willen wij dat graag weten. Dit kan door middel van de button “betalen” op de button eigen verbruik en wegboeken ingebracht worden. Dit is omdat wij graag een beter inzicht willen hebben over het niet betaalde verbruik van de vrijwilligers. Het is normaal dat 1 of  2 consumpties worden gebruikt die niet afgerekend worden. De volgende consumpties moeten wel worden afgerekend.

Verantwoord alcoholgebruik

Zoals bekend mag absoluut geen alcohol worden geschonken aan personen benden 18 jaar. Bij twijfel dus altijd om een legitimatiebewijs vragen.

Tot slot nog een oproep voor de bardienstmedewerkers die het IVA-certificaat nog niet hebben gehaald. Dat is wel verplicht, dus doe de online cursus op www.nocnsf.nl/iva.

Jelmer Hiemstra

Custom title: admin