Plus Wolters Bibbercup

Op vrijdag 29 maart was het feest in de kantine. De bibbercommissie had een voorjaarsfeest georganiseerd waarbij de winnaars van de Plus Wolters Bibbercup werden gehuldigd en het tennisseizoen werd ingeluid. Het werd een geslaagde avond met een goed gevulde kantine, muziek van Blinder en het Rad van Fortuin waardoor menig bibberaar weer huiswaarts keerde met een leuke prijs.

Het Bibbercuptoernooi is onlosmakelijk verbonden met TV De Leechkamp. Een mooi traditierijk toernooi waarbij tennissers van TV De Leechkamp (en inmiddels ook omliggende dorpen) in de wintermaanden op hun eigen niveau strijden om de poulewinst.

In de afgelopen editie is er voor het eerst geëxperimenteerd met het zelf, online kunnen invoeren van de uitslagen. De eerste reacties zijn positief en we zijn onze webmaster dan ook zeer erkentelijk voor deze noviteit. In de komende periode gaan we bekijken of dit ‘de’ nieuwe manier wordt van het verwerken van de uitslagen.

In 2025 bestaat De Leechkamp 50 jaar en als het aan ons ligt dan wordt er ook in 2025 nog steeds gebibberd. Vanuit de bibbercupcommissie hebben we gemeend om de leden van de Leechkamp om hun mening te gaan vragen. Wat zou er nu anders kunnen  kijkend naar de opzet van de Bibbercup. Alle ideeën zijn welkom en kunnen in de kantine met ‘geeltjes’ op de Bibbercupposter worden geplakt. Natuurlijk is het ook mogelijk om ideeën en suggesties naar de Bibbercupcommissie te mailen (bibbercup@deleechkamp.nl) of via een briefje in de bibberbrievenbus te deponeren.

In de zomermaanden zal de commissie zich buigen over de ingebrachte suggesties en ideeën en via de nieuwsbief en de site houden we een ieder op de hoogte. 

We zijn zeer benieuwd naar de reacties en we hopen op deze wijze ons Bibbercuptoernooi aantrekkelijk te houden voor een zo groot mogelijke groep leden.

de Plus Wolters Bibbercup commissie

Eindstanden

Enkel 1
1. Eelco Linthof
2. Gosse Visser

Heren dubbel 1
1. Klaas de Boer en Wiebe Hoekstra
2. Chantal Viëtor en Dennis de Vries/ Cornelis Taekema en Jaap Wolters

Heren Dubbel 2
1. Eelco Linthof en Theun Linthof
2. Romke Popma en Hip Buma/Ronald van der Heijden en Tjeerd Castelein

Heren Dubbel 3
1.  Klaas Jan Haanstra en Rene de Haas
2.  Matthijs Tilma en Mao Sheng Xiao

Dames Dubbel 1
1. Willy Gieteling en Pieteke Binnema
2. Baukje van der Wal en Tialda Faber

Dames Dubbel 2
1. Nicole en Monique Zoontjes
2. Anetta Rooda en Carolina Hoekstra

Gemengd Dubbel 1
1. Anja van Dulken en Wiebe Hoekstra
2. Eelco Linthof en Tialda Faber

Gemengd Dubbel 2
1. Willy Gieteling en Andre Rodenburg
2. Henriëtte en Eric Zoontjens 

Gemengd Dubbel 3a
1. Peter en Aukje Loerts
2. Ronald van der Heijden en Anita Siebring

Gemengd Dubbel 3b
1. Arnold Jan Zijlstra en Petra Soet
2. Loes de Haas en Gerben Blijsma

Geef een reactie