Goede sfeer bij matig bezochte ALV

Dinsdag 26 maart werd de jaarlijkse ALV gehouden. De opkomst was met 35 personen iets lager dan vorig jaar. Dat zou wellicht kunnen worden verklaard doordat het de voorlaatste bibber-mogelijkheid was en de leden vooral op de banen stonden.

Het bestuur gaf een toelichting op het eerder aan alle leden toegezonden jaarverslag, waarbij werd ingezoomd op ledenbehoud/-werving, communicatie, onderhoud van het complex en de financiële situatie. Na een korte pauze ontspon zich een discussie over de toekomst van de banen 4 tot en met 6, in relatie tot veranderingen rond de bouw van de nieuwe sporthal. Hoewel het duidelijk was dat de standpunten hierover uiteenliepen, bleef men in goede harmonie met elkaar van gedachten wisselen. En ten slotte werd afscheid genomen van onze secretaris, Marjan. Zij werd met bloemen, dinerbon en applaus hartelijk bedankt voor haar inzet in de afgelopen 9 jaren.

Al met al een geslaagde ALV, met constructieve inbreng van betrokken leden. Op zich was het jammer dat de ledenvertegenwoordiging wat aan de lage kant was, want met name het onderwerp over de toekomst van de banen 4 tot en met 6 kan nogal wat impact hebben op de vereniging en verdient daarom de aandacht en inspraak van méér leden.

Jelmer Hiemstra

Custom title: admin

Geef een reactie